"Ya Allah, kurniakanlah ke atasku ketenangan, dan tetapkanlah pendirianku bersama-sama pendukung-pendukung kebenaran, dan tabahkanlah hatiku dengan mengingati Engkau, dan kurniakanlah akan daku keredhaan dengan perkara yang Engkau redhai"

Saturday, June 13, 2009

dari mata turun ke hati..

Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahawa ada empat jenis pintu masuk bagi syaitan untuk menjerumuskan manusia ke lembah hina;

1- lahazhat (pandangan mata),
2- khatharat (angan-angan),
3- lafzhat (ucapan lisan),
4- khuthuwat (langkah kaki).

Sumber kemaksiatan itu dimulai dari suatu pandangan, maka Allah swt mendahulukan perintah menundukkan pandangan daripada perintah menjaga kemaluan. Berbagai kejadian buruk rata-ratanya itu bermula dari padangan, sebagaimana api yang besar berasal dari percikan yang kecil. Maka dimulai dari pandangan, lalu wujudlah angan-angan, seterusnya langkah kaki yang akhirnya menjuruskan lahirnya dosa.


1- Lahazhat (Pandangan Mata)


Yang dimaksudkan lahazhat adalah mengikuti hawa nafsu dan memberi kebebasan kepadanya. Padahal menjaganya adalah pangkal terjaganya kemaluan. Maka siapa yang melemparkan pandangannya secara bebas dan mengikuti hawa nafsunya, bererti dia telah berusaha membawa dirinya ke arah kehancuran.

Oleh kerana itu, baginda Rasulullah s.a.w. telah mengingatkan kita, sebagaimana baginda telah bersabdanya yang bermaksud,
"Janganlah engkau ikuti padangan dengan padangan berikutnya, karena untukmu adalah padangan yang pertama, sedangkan selanjutnya bukan untukmu." (HR. Ahmad)

Beliau juga melarang daripada duduk-duduk (mencecer) di tepi-tepi jalan. Lalu para sahabat bertanya, "Bagaimana jika keadaan mengharuskan untuk itu (duduk di pinggir jalan)?” Maka beliau menjawab, "Jika engkau memang harus melakukan itu, maka berikanlah hak jalan." Para sahabat bertanya, "Apakah hak jalan itu?” Beliau menjawab, "Menahan pandangan, tidak mengganggu orang dan menjawab salam." (Muttafaq 'alaih)

Pandangan adalah sumber pelbagai bencana yang banyak menimpa manusia (teringat saya akan cerita Bownies), kerana pandangan akan melahirkan angan-angan, lalu angan-angan membuahkan pemikiran, pemikiran menghidupkan syahwat, dan syahwat memunculkan keinginan, lalu keinginan itu makin menguat hingga menjadi azam (tekad), akhirnya terjadilah perbuatan, jika tidak ada yang menghalangi.

Justeru, dikatakan bahawa bersabar untuk menahan pandangan lebih ringan dibanding bersabar menahan derita setelahnya.

Pandangan itu seperti anak panah yang meluncur terus dan tidak akan sampai pada sasaran sebelum orang yang memandang menyediakan tempat untuknya; yakni di dalam hati. Kemudian setelah itu pandangan tersebut menggoreskan luka dalam hati, lalu disusul lagi dengan luka yang lain sebagai tambahan atas luka yang sebelumnya. Akhirnya pedihnya luka pun tak dapat terhindarkan lagi kerana pandangan yang terulang terus menerus tiada henti.

“Katakanlah kepada laki-laki beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangan-nya, dan memelihara kemaluannya....” (An-Nur: 30-31)

2- Khatharat (Angan-angan)


Adapun, angan-angan itu urusannya lebih sulit lagi, kerana ia merupakan awal terjadinya kebaikan atau keburukan. Dari angan-angan lahir keinginan dan kemahuan serta azam (tekad). Maka siapa yang memelihara angan-angannya bererti dia mendapat sebahagian kejayaan memandu dan mengendalikan dirinya, dan beroleh menundukkan hawa nafsunya. Dan siapa yang dikalahkan oleh angan-angannya maka hawa nafsu akan memandu dan mengendalikannya. Siapa yang meremehkan angan-angan, maka angan-angannya akan menggiringinya menuju kehancuran.

Tidaklah kesemua angan-angan itu buruk. Ia bergantung terhadap apa yang diangankannya, di mana, angan-angan seseorang berkisar pada empat perkara pokok, iaitu; angan-angan yang;
1- memberikan manfaat keduniaan;
2- mendatangkan madharat keduniaan;
3- memberikan maslahat akhirat;
4- mendatang kan madharat akhirat.

Lihatlah apa yang di angankan, difikirkan, dan di inginkan lalu buatlah pertimbangan dengan empat perkara di atas. Pilihlah yang terbaik, mendahulukan mana yang terpenting, mengakhirkan yang kurang penting. (aplikasikan hasil pembelajaran fiqh aulawiyat )

Khayalan dan angan-angan kosong adalah sesuatu yang berbahaya bagi manusia. Ini kerana ia akan melahirkan rasa lemah, malas, dan akhirnya sikap meremehkan dan tidak perhatian terhadap waktu yang berlalu, dan diakhirnya ia membawa kepada kerugian dan penyesalan.

Kalakian, seorang yang berakal, angan-angannya berkisar pada hal-hal yang baik, penting dan perlu, mengikut lunas syariat. Kerana kebaikan dunia dan akhirat tidak akan dicapai kecuali dengan mengikuti syariat itu. Fikiran dan angan-angan yang paling mulia adalah segala yang ditujukan untuk Allah swt; Kita lihat kepada contohnya:

Memikirkan ayat-ayat Allah swt, dan berusaha memahaminya, sebab Allah subhanahu wata’ala menurunkan al-Qur'an bukan hanya sekedar untuk dibaca, tetapi dihayati, diambil pengajaran dari ayat.

Memikirkan pemberian, kurniaan , ciptaan Allah swt, kebaikan dan nikmat-nikmat-Nya kepada segenap makhluk, keluasan rahmat Allah swt, pengasih-Nya dan ampunan-Nya.
’Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.’ (Ar-Ruum,30:24)

Memikirkan kewajiban-kewajiban kita terhadap waktu. Ya, pengturusan masa. Jika waktu disia-siakan maka hilanglah kebaikan, kerana kebaikan itu adalah dengan memanfaatkan waktu dan sekiranya tertinggal walau sesaat, ianya amat merugikan kerana masa dan waktu tak berundur kembali. Benar seperti kata Saidina Umar al-khatab,

’Masa itu ibarat pedang. Jika kamu tidak memotongnya, ia akan memotong kamu.’3- Lafzhat (Ucapan Lisan)

Cara untuk memelihara ucapan adalah dengan menjaganya agar tidak berbicara dengan bicara yang sia-sia, tidak berbicara kecuali yang diharapkan memberi keuntungan dan manfaat dalam agamanya. Jika ingin berbicara maka hendaknya melihat, apakah ucapan itu memberikan keuntungan, faedah atau tidak? Jika tidak memberi keuntungan? Fikirlah.

Jika engkau ingin tahu apa yang ada dalam hati seseorang, maka perhatikanlah gerakan mulutnya, kerana mulutnya akan memperlihatkan kepadamu apa yang ada di dalam hatinya.
Yahya bin Muadz berkata,
"Hati itu ibarat periuk yang sedang mendidih, sedangkan lisan ibarat gayungnya. Maka perhatikanlah seseorang ketika berbicara, kerana lisannya sedang menceduk untukmu apa yang ada dalam hatinya, manis atau pahit, tawar atau masin, dan sebagainya. Dan cedukkan lisannya akan menjelaskan kepadamu rasa hati orang itu.”

Dalam sebuah hadits marfu' dari Anas disebutkan,

"Tidak lurus keimanan seorang hamba sebelum lurus hatinya, dan tidak lurus hati seseorang sebelum lurus lisannya." (HR. Ahmad)

Rasulullah s.a.w ketika ditanya tentang sesuatu yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka, maka beliau menjawab,
"Mulut dan kemaluan." (HR. at-Tirmidzi dan berkata hadits hasan shahih)4- Khuthuwat (Langkah Kaki)

Langkah kaki, cara menjaganya adalah dengan tidak mengangkat telapak kaki, kecuali untuk sesuatu yang diharapkan pahala dan kebaikannya. Maka jika sekiranya langkah kaki tidak menambah pahala, maka duduk adalah lebih baik. Jangan merayau-rayau tak tentu hala, saja-saja. Dan mungkin juga melangkah kepada hal yang mubah (boleh), namun diniatkan untuk qurbah (pendekatan diri) semata-mata kerana Allah swt, maka langkah kaki akan dinilai sebagai qurbah.

Dalam hal ketergelinciran langkah kaki dan lisan, maka ada ayat yang menjelaskan bahawasanya antara keduanya ada saling perkaitan, sebagaimana firman Allah swt dalam surah al-furqaan, ayat 63, yang bermaksud,
"Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan." (al-furqaan,25:63)


Dalam ayat di atas, Allah swt menyifatkan ibadur Rahman di antaranya adalah istiqamah (lurus) dalam ucapan dan langkah kaki mereka. Sebagaimana juga Allah swt mengaitkan antara lahazhat (pandangan) dengan khatharat (angan-angan) dalam firman-Nya,

“Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati.” ( al-mu’min,40:19).

Yang dimaksud dengan pandangan mata yang khianat adalah pandangan yang dilarang, seperti memandang kepada wanita yang bukan muhrimnya.

Ayat di atas bukan bermaksud lelaki sahaja kena jaga pandangan. Tetapi perempuan juga. Lelaki dan perempuan. Jangan meliarkan pandangan anda.

Menjadi kewajipan bagi setiap wanita Musliamah untuk mengamalkannya adalah "Qaashiraatut-tharfi" yang mana berti menundukkan pandangan, tidak liar pandangannya, atau pun singkat pandangannya. Begitu juga laki-laki diwajibkan menundukkan pandangannya. Ini dijelaskan Allah s.w.t. menerusi firman-Nya bermaksud:

"Katakanlah kepada orang-orang beriman laki-laki (mukminin) agar mereka menundukkan sebahagian dari pandangan mata (terhadap wanita), dan memelihara kemaluan mereka (menutupnya). Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah amat mengetahui akan apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman (Mukminat), hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. (Surah An-nur: 30 - 31)

Justeru, peliharalah pandangan. Laki-laki mahupun perempuan.

dari mata turun ke hati..

sumber:-
http://www.alsofwah.or.id

0 komen:

Template Design | monera87