"Ya Allah, kurniakanlah ke atasku ketenangan, dan tetapkanlah pendirianku bersama-sama pendukung-pendukung kebenaran, dan tabahkanlah hatiku dengan mengingati Engkau, dan kurniakanlah akan daku keredhaan dengan perkara yang Engkau redhai"

Tuesday, June 16, 2009

81~90

81.  AL-'AFUWW - (The Pardoner. He who pardons all who sincerely repents.)

Yaa afuwwu fa'fu annaa khothooyaanaa
 
Ya Tuhan Yang Maha Memaafkan , maafkanlah semua kesalahan kami 


82. Ar-Ra'uuf - (The Kind. He who is very compassionate (Indulgent).)

Ya rouufu anzil alainaa ro'fataka 

Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, turunkanlah kepada kami kasih/kelembutan-Mu 


83.  AL-MAALIKIL MULK - (The Owner of All. The King of the Kingdom.)

Yaa Maalikal mulki aati mulkaka man tasyaa-u minnaa 

Ya Tuhan Yang Memiliki Kerajaan/Kekuasaan, berikan kerajaan/kekuasaan-Mu kepada siapa yang Engkau kehendaki dari kami. 


84. AL-MUNTAQIIM -(The Avenger. He who justly inflicts upon wrongdoers the punishment they deserve.)

Yaa Muntaqimu laa tantaqim 'alaina bidzunuubinaa 

Ya Tuhan Yang Maha Menyiksa, janganlah kami disiksa lantaran dosa-dosa kami. 


85. ZAL-JALALI-WAL-IKRAM . (The Lord of Majesty and Bounty. He who possesses both greatness and gracious magnanimity.)

Yaa dzal jalaali wal ikroom akrimnaa bil ijlaali wattaqwaa 

Ya Tuhan Yang Mempunyai Keagungan dan Kemuliaan, muliakanlah kami dengan keagungan dan ketaqwaan. 


86. AL-MUQSITHU -(The Equitable One. He who does everything with proper balance and harmony.)

Yaa Muqsithu tsabbit lanaa qisthon wazil 'anna zhulman 

Ya Tuhan Yang Maha Mengadili, tetapkanlah kepada kami keadilan dan hilangkan dari kami kezaliman. 


87. AL-JAAMI' - (The Gatherer. He who brings together what He wills, when He wills, where He wills.)

Yaa Jaami'u ijma'naa ma'ash shoolihiin. 

Ya Tuhan Yang Maha Mengumpulkan, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang sholeh. 


88. AL-GHANI - (The Rich one. He who is infinitely rich and completely Independent.)

Yaa Ghoniyyu aghninaa bihalaalika 'an haroomik 

Ya Tuhan Yang Maha Kaya, berikanlah kepada kami kekayaan yang halal dan jauh dari keharaman. 


89. AL-MUGHNII - (The Enricher. The Sufficer)

Yaa Munghnii bini'matika aghninaa 

Ya Tuhan Yang Maha Memberi Kekayaan, dengan nikmat-Mu berikanlah kami kekayaan. 


90. AL-MAANI' -(The Preventer of Harm. The Withholder)

Yaa Maani'u imna' daairotas suu-i taduuru 'alainaa. 

Ya Tuhan Yang Maha Menolak, tolaklah putaran kejahatan yang mengancam kami. 

0 komen:

Template Design | monera87