"Ya Allah, kurniakanlah ke atasku ketenangan, dan tetapkanlah pendirianku bersama-sama pendukung-pendukung kebenaran, dan tabahkanlah hatiku dengan mengingati Engkau, dan kurniakanlah akan daku keredhaan dengan perkara yang Engkau redhai"

Saturday, June 13, 2009

71~80

71. AL-MUQADDIM - (The Expediter. He who brings forward whatever He wills (Forewarner))

Ya mukoddimu qoddim hawaaijanaa fiddun-ya wal aakhiroh
Ya Tuhan Yang Maha Mendahulukan, dahulukan keperluan kami di dunia dan di akherat. 


72.  AL-MUAKHKHIR - (The Delayer. He who sets back or delays whatever He wills.)

Yaa muakhkhiru akhkhirhayaatana bishusnil khootimah. 

Ya Tuhan Yang Maha Mengakhirkan, akhirkanlah hidup kami dengan husnul khotimah. 


73.  AL-AWWAL - (The First.)

Yaa awwalu adkhilnal jannta ma'al awwalin 

Ya Tuhan Yang Maha Pertama, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang pertama masuk syurga 


74. AL-AAKHIR -(The Last.)

Yaa aakhiru ij'al aakhiro 'umrinaa khoirohu. 

Ya Tuhan Yang Maha Akhir, jadikanlah kebaikan pada akhir umur kami. 


75. AZ-ZHOOHIR -(The Manifest One. He who is Evident.)

Ya zhoohiru azhhiril haqqo 'alainaa warzuqnattibaa'ah 

Ya Tuhan Yang Maha Nyata, tampakkanlah kepada kebenaran , berikan kami kesanggupan untuk mengikutinya. 


76. AL-BAATHIN -(The Hidden One. He who is hidden, concealed.)

Yaa baathinu abthin 'uyuubanaa wastur 'aurootinaa. 

Ya Tuhan Yang Maha Menyembunyikan, sembunyikanlah cacat kami dan tutuplah rahasia kami. 

77. AL-WAALI -(The Governor. The Protecting Friend. He who administers this vast universe and all its passing phenomena.)

Yaa waali anta waali amrinaa faasri' nushrotaka lanaa 

Ya Tuhan Yang Maha Menguasai, Engkau adalah Penguasa urusan kami, maka segerakanlah pertolongan-Mu kepada kami. 


78. AL-MUTA'ALI -(The Supreme One. He is exalted in every respect, far beyond anything the mind could possibly attribute to His creatures.)

Yaa muta'aali a'li kalimataka wakhdzul man khodzalanaa 

Ya Tuhan Yang Maha Terpelihara dari semua kekurangan (Maha Luhur), luhurkan/peliharalah kalimat-Mu dan hinakan orang yang merendahkan kami. 


79. AL-BARR -(Source of all Goodness. He who treats His servants tolerantly, and whose goodness and kindness are very great indeed.)

Yaa barru ashib barroka alainaa waahyinaa ma'al barorotil kiroom. 

Ya Tuhan Yang Maha Dermawan, limpahkan kedermawanan-Mu kepada kami dan hidupkanlah kami bersama orang-orang yang dermawan lagi mulia. 


80. AT-TAWWAB -(The Acceptor to Repentance. He who is ever ready to accept repentance and to forgive sins (Relenting))

Yaa tawwaabu taqobbal taubatanaa wataqobbal ma'dzi-rotanaa 

Ya Tuhan Yang Maha Menerima taubat, terimalah taubat kami dan uzur kami 

0 komen:

Template Design | monera87